საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების სტატისტიკა

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2015 წლის II კვარტლის მონაცემები

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2015 წლის I კვარტლის მონაცემები

სასწავლო ცენტრის წლიური ანგარიში -2013 წლის 10 დეკემბერიდან 2014 წლის 10 დეკემბრამდე

წლიური ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ 2014 წლის 10 დეკემბრიდან 2015 წლის 10 დეკემბრამდე

წლიური ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ 2015 წლის 10 დეკემბრიდან 2016 წლის 10 დეკემბრამდე

წლიური ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ 2016 წლის 10 დეკემბრიდან 2017 წლის 10 დეკემბრამდე

წლიური ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ 2017 წლის 10 დეკემბრიდან 2018 წლის 10 დეკემბრამდე

წლიური ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ 2018 წლის 10 დეკემბრიდან 2019 წლის 10 დეკემბრამდე

წლიური ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ 2019 წლის 10 დეკემბრიდან 2020 წლის 10 დეკემბრამდე

წლიური ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ 2020 წლის 10 დეკემბრიდან 2021 წლის 10 დეკემბრამდე

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2016 წლის I კვარტლის მონაცემები

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2016 წლის II კვარტლის მონაცემები

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2016 წლის III კვარტლის მონაცემები

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2017 წლის I კვარტალი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2017 წლის I I კვარტალი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2017 წლის I I I კვარტალი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2017 წლის IV კვარტალი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2018 წლის I კვარტალი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2018 წლის II კვარტალი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2018 წლის III კვარტალი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2018 წლის IV კვარტალი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2019 წლის I კვარტალი 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა 2019 წლის II კვარტალი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა, 2022 წლის I კვარტალი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ შემოსული განცხადებების სტატისტიკა, 2022 წლის II კვარტალი

წლიური ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ 2021 წლის 10 დეკემბრიდან 2022 წლის 10 დეკემბრამდე