სიახლეები

იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა მერიის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის შესარჩევი ტესტირება ჩაატარა

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა მიმდინარე წლის 24 ივნისიდან 27 ივნისის ჩათვლით  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  მერიის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის შესარჩევი ტესტირება ჩაატარა. ტესტირება გაიარა 3403 კონკურსანტმა.

 ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია თითოეული დღის  სტატისტიკა გამოცხადებული და ზღვარგადალახული კონკურსანტების რაოდენობის შესახებ.

 

 

 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია  საპრეტენზიო განცხადებების შინაარსობრივი სტატისტიკა. თითოეულმა აპლიკანტმა განცხადებაზე პასუხად მიიღო საპრეტენზიო კომისიის დასაბუთებული დასკვნა.

 

საპრეტენზიო განცხადების შემოტანის თარიღი

25.06.2015

26.06.2015

27.06.2015

28.06.2015

ჯამი

ნაშრომის გადახედვის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რაოდენობა

68

51

81

106

306

საპრეტენზიო განცხადებების რაოდენობა

46

30

46

63

185

პრეტენზია ეხება მხოლოდ ტესტის შინაარსობრივ მხარეს

10

7

19

14

50

პრეტენზია ეხება მხოლოდ ტესტირების პროცესს

15

9

12

27

63

პრეტენზია ეხება როგორც ტესტის შინაარსობრივ მხარეს, ასევე ტესტირების პროცესს

20

12

11

22

65

ითხოვს ტესტის გაცემას

1

2

4

0

7

საპრეტენზიო განცხადებების პროცენტული განაწილება დღეების მიხედვით

7.20%

4.70%

5.30%

5%

5%