სიახლეები

უფასო ტრენინგები არაიურისტებისთვის

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აძლევს შესაძლებლობას სხვადასხვა აქტუალურ და მნიშვნელოვან სამართლებრივ თემაზე გაიაროს უფასო ტრენინგი. ტრენინგი ჩატარდება ცხრილში მითითებულ დღეს, 10:00-17:00 სთ-ზე. პროგრამა და სწავლების მეთოდები შერჩეულია სპეციალურად არაიურისტებისთვის.

ტრენინგებს ჩაატარებენ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკის“ ფარგლებში მოწვეული ტრენერები.

თითოეულ ჯგუფში ტრენინგს დაესწრება მაქსიმუმ 15 მონაწილე.

მონაწილეობისთვის აუცილებელია ელექტრონული სარეგისტრაციო კითხვარის შევსება.  

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 10 თებერვალი.

მონაწილეებს გადაეცემათ ტრენინგზე დასწრების დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

#

ტრენინგის დასახელება

ტრენინგის თარიღი

სარეგისტრაციო ბმული

1

სამართალი და ადამიანის უფლებები

20 თებერვალი

სარეგისტრაციო ბმული

2

კონსტიტუციურ ორგანოთა სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა

14 თებერვალი

სარეგისტრაციო ბმული

3

დისკრიმინაცია

13 თებერვალი

სარეგისტრაციო ბმული

14 თებერვალი

სარეგისტრაციო ბმული

4

რა არის ევროკავშირი?

14 თებერვალი

სარეგისტრაციო ბმული

5

ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის სამართლებრივი საშუალებები

20 თებერვალი

სარეგისტრაციო ბმული