სიახლეები

ქართული ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატის მიღება უკვე შესაძლებელია

✔ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი გაძლევს შესაძლებლობას განსაზღვრო შენი ცოდნის დონე ქართულ ენაში

✔ დარეგისტრირდი 26 აპრილიდან 10 მაისამდე მოცემულ ბმულზე ☛ https://goo.gl/Of0qGJ

✔ გაიარე ტესტირება და მიიღე სერტიფიკატი.

ტესტი ეფუძნება ენობრივი კომპეტენციების შეფასების საერთო ევროპულ ჩარჩოს (CEFR) და ადგენს ქართული ენის ცოდნის შემდეგ დონეებს: A1, A2, B1, B2, C1

 ტესტი განკუთვნილია მათთვის, ვისთვისაც ქართული არ არის მშობლიური ენა.