სიახლეები

„წარმოაჩინე შენი სოფელი“

  • მონაწილემ უნდა მოგვაწოდოს: საკუთარი სოფლის შესახებ  საინტერესო ისტორია / ამბავი (რომელიც შედგება 100 სიტყვისაგან), ფოტოსურათი ან გადაღებული ვიდეო მასალა (1 წუთი 30 წამი ქრონომეტრაჟით).
  •  ინფორმაციაში აღწერილი უნდა იყოს, საზოგადოებისთვის დღემდე ნაკლებად ცნობილი  მნიშვნელოვანი მოვლენა, ფაქტი, ამბავი და სხვ...
  •  მოწოდებულ მასალას შეაფასებს და 3 გამარჯვებულს გამოავლენს სასწავლო ცენტრში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  •   საჩუქრები გამარჯვებულებს:  ორდღიანი საგზური სასწავლო ცენტრის ყვარლის კომპლექსში.