სიახლეები

ტრენინგი „გუნდური შეჭიდულობა“

გუნდური სულისკვეთების გაძლიერების, შიდა კომუნიკაციის გაუმჯობესების და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის საკითხებზე იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა ტრენინგი ჩაატარა.

კურსი დაეხამრება საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებს გუნდური შეჭიდულობის წახალისებაში და გუნდში კომპლექსური დავალებების შესრულებისათვის საჭირო უნარების გაძლიერებაში.

ტრენინგის „გუნდური შეჭიდულობა“ ფორმატი არის ინტერაქტიული, ტრენინგის პროცესში გამოიყენება სპეციალური თამაშები და გუნდური მუშაობის როგორც ინტელექტუალური, ისე ფიზიკურ აქტივობებთან დაკავშირებული სავარჯიშოები.