ტრენინგი

რატომ დაინტერესდებით აღნიშნული კურსით?
კონფლიქტი ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, რომელიც განსხვავებებისგან წარმოიქმნება. ადამიანები განსხვავდებიან ღირებულებების, იდეების, პოზიციების, ინტერესებისა თუ მოთხოვნილებების მიხედვით, რაც იწვევს დაპირისპირებას. ზოგჯერ ეს სხვაობები ძალიან ტრივიალური ჩანს, თუმცა, მიუხედავად ამისა, ხშირ შემთხვევაში მძაფრ განცდებს იწვევს. კონფლიქტის მართვის სტრატეგიებიც ცოდნა და შესაბამისი უნარების განვითარება ხელს შეუწყობს პოზიტიურ გამოცდილების მიღებას კონფლიქტური სიტუაციიდან.
ტრენინგის თემები:
  • რა არის კონფლიქტი?
  • კონფლიქტის დადებითი მხარეები
  • კონფლიქტის მიზეზები, წყაროები და ტიპები
  • კონფლიქტის დინამიკა
  • კონფლიქტის მართვის სტრატეგიები
  • მოლაპარაკება
ტრენინგის მიზანი:
კონფლიქტის მართვისათვის საჭირო ცოდნის შეძენა და კონფლიქტის მართვის განსხვავებული სტრატეგიების გამოყენების უნარების განვითარება.