ტრენინგი

რატომ დაინტერესდებით აღნიშნული ტრენინგით?
ნებისმიერი ორგანიზაციის მედია სპიკერებმა აუცილებელია გადასცენ გასაგები და თანმიმდევრული გზავნილები, რაც ზუსტ წარმოდგენას შეუქმნის მედიასა და საზოგადოებას ორგანიზაციის მთავარი ფასეულობებისა და პრიორიტეტების შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ რიგითი მოქალაქისთვის მარტივად გასაგები იყოს მედია სპიკერის შეტყობინებები. ამდენად, მედიასთაან კომუნიკაცია შესაბამისი უნარების ფლობას მოითხოვს.
ტრენინგის თემები:
  • ეფექტიანი მედია კომუნიკაციის 10 უნივერსალური წესი
  • ეფექტიანი მედია ინტერვიუს ტექნიკის შემუშავება
  • მოკლე და გასაგები მედია შეწყობინებების ჩამოყალიბება
  • მედია-შეტყობინებების გაკონტროლება
  • ,,მედია-ხაფანგებისაგან“ თავის არიდება
  • ინფორმაციის გადაცემისა და მისი კონტროლის მექანიზმის შესწავლა
ტრენინგის მიზანი:
მედიასთან ურთიერთობისათვის საჭირო ცოდნის მიღება და შესაბამისი უნარების გამომუშავება.
სატრენინგო მოდული შემუშავებულია აშშ იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებითა და ხელშეწყობით – აშშ იუსტიციის დეპარტამენტის მრჩეველის – ბარბარა სვანის მიერ.