ტრენინგი

 
 •   რატომ დაინტერესდებით აღნიშნული ტრენინგით?
ტრენინგის აღწერა: დღეს კომპიუტერული უნარები საჭირო და სავალდებულოც კი არის ბევრ ორგანიზაციაში სამუშაოდ. თანამედროვე სამყაროში რთულია თითქმის ნებისმიერი პროფესიული განვითარება, სულ მცირე, ელემენტარული კომპიუტერული უნარების გარეშე. კომპიუტერული უნარების განვითარება შეამცირებს შესრულების დროს, დაგეხმარებათ მუშაობის ეფექტიანობისა და ხარისხის ამაღლებაში.
 
 
 •   ტრენინგის მიზანი:
ტრენინგის გავლის შემდეგ  მონაწილეებს შეეძლებათ: „MS OFFICE“-ს ყველა აუცილებელი ფუნქციის გამოყენება.
               
 •          ოპერაციული სისტემა (Windows 7);    
 •          ტექსტური რედაქტორი  (WORD);      
 •          MICROSOFT EXCEL 2013;         
 •          კომუნიკატორი(Microsoft Lync);
 •          Microsoft Outlook;
 •          ინტერნეტბრაუზერების მოხმარება (Internet Explorer ; Mozilla; Firefox);
 •          ინციდენტების მართვა          
 
 • ვის შეუძლია მონაწილეობა? ნებისმიერ მსურველს
 
 • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 16 საათი