სერვისები

ტესტირება

ტრენინგები

ქართული ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრელი ტესტირებ

სპეციალურად მუნიციპალიტეტებისთვის შექმნილი ტრენინგ კურსები