წლიური ანგარიშები

2015 წლის განხორციელებული პროექტების ანგარიში

2014 წლის განხორციელებული პროექტების ანგარიში

2013 წლის განხორციელებული პროექტების ანგარიში

2012 წლის განხორციელებული პროექტების ანგარიში

2011 წლის განხორციელებული პროექტების ანგარიში

სასწავლო ცენტრის 2 წლის ანგარიში