კონტაქტი

თბილისი

(+995 32) 294 22 46, 238 22 59, 294 22 17
trainingcenter@tcj.gov.ge

სანდრო ეულის 3ა , თბილისი, 0186,


ყვარელი

(+995 32) 294 22 60
shrozomashvili@tcj.gov.ge

ილიას გორა, ყვარელი, 4800