სიახლეები

საჯარო ლექცია თემაზე: ევროკავშირში ინტეგრაციის ეკონომიკური და სამართლებრივი ასპექტები!

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი გაძლევთ შესაძლებლობას, დაესწროთ საჯარო ლექციას თემაზე: ევროკავში...

დეტალურად

სასწავლო ცენტრმა დაიწყო რეგისტრაცია უძრავი ნივთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოს შესრულებაზე უფლებამოსილების მაძიებელი პირის (მიწის ამზომველის) სასერტიფიკატო გამოცდაზე

საბუთების მიღება მიმდინარეობს 23 ოქტომბრიდან - 2 ნოემბრის ჩათვლით!...

დეტალურად
« «12345...» »