სიახლეები

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ უფასო ტრენინგებზე რეგისტრაცია დაიწყო !

საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ 1 მაისიდან 6 თვის მანძილზე ჩაატარებს უფასო ტრენინგებს საქართველოს მასშტაბით.

ტრენინგები ჩატარდება როგორც თბილისში, ასევე ყველგან, სადაც არის იუსტიციის სახლი ან საზოგადოებრივი ცენტრი.

უფასო ტრენინგზე მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერსებულ პირს 14 წლის ასაკიდან.

ტრენინგზე დასწრების მსურველმა ქვემოთ მოცემულ ცხრილში უნდა აირჩიოს ტრენინგის ჩატარების თარიღი, ადგილი და შესაბამის ბმულზე გაიაროს რეგისტრაცია.

კამპანიის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება და ძალადობის წინააღმდეგ გააქტიურება. უფასო ტრენინგები უზრუნველყოფს, რომ ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობამ მიიღოს ინფორმაციაქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ საკანონმდებლო ცვლილებებსა და მათი უფლებების დაცვის საშუალებებზე, აგრეთვე იმ სერვისებზე, რომლებსაც სახელმწიფო სთავაზობს ძალადობის მსხვერპლ პირებს.

#არაძალადობას #იმოქმედე

ტრენინგების განრიგი

ტრენინგისთარიღი

ჩატარებისადგილი, დრო

სარეგისტრაციო ბმული

1 მაისი

თბილისი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

4 მაისი

რუსთავი, იუსტიციის სახლი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

10 მაისი

მარტყოფი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ                                                      

რეგისტრაცია დასრულებულია

სართიჭალა, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

16 მაისი

თბილისი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

17 მაისი

მანგლისი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

23 მაისი

გურჯაანი, იუსტიციის სახლი-12:00-15:30 სთ                                                                                         

რეგისტრაცია დასრულებულია

შაშიანი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

30 მაისი

თბილისი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი- 12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებული

31 მაისი

გორი, იუსტიციის სახლი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

მეჯვრისხევი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

7 ივნისი

შორაპანი, საზოგადოებრივი ცენტრი-13:00-16:30 სთ                                          

რეგისტრაცია დასრულებულია

კიცხი, საზოგადოებრივი ცენტრი-13:00-16:30 სთ

რეისტრაცია დასრულებულია

13 ივნისი

თბილისი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი- 12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

14 ივნისი

ნუკრიანი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ                                           

რეგისტრაცია დასრულებულია

არხილოსკალო, საზოგადოებრივი ცენტრი-13:00-16:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

20 ივნისი

თიანეთი, იუსტიციის სახლი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

21 ივნისი

მარნეული, იუსტიციის სახლი-12:00-15:30 სთ                                                 

რეგისტრაცია დასრულებულია

კაზრეთი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

27 ივნისი

თბილისი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი- 12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

28 ივნისი

მესტია, იუსტიციის სახლი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

4 ივლისი

ბორჯომი, იუსტიციის სახლი-12:00-15:30  სთ                                           

რეგისტრაცია დასრულებულია

ახალციხე, იუსტიციის სახლი-13:00-16:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

11 ივლისი

თბილისი იუსტიციის სასწავლო ცენტრი- 12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

12 ივლისი

ხიდისთავი, საზოგადოებრივი ცენტრი-14:00-17:30  სთ                                                          

რეგისტრაცია დასრულებულია

13 ივლისი

ოზურგეთი, იუსტიციის სახლი-12:00-15:30  სთ       

რეგისტრაცია დასრულებულია

18 ივლისი

ქუთაისი, იუსტიციის სახლი-14:00-17:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

გეგუთი, საზოგადოებრივი ცენტრი-14:00-17:30   სთ                                          

რეგისტრაცია დასრულებულია

19 ივლისი

დიდი ჯიხაიში, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ                                               

რეგისტრაცია დასრულებულია

ნიგოითი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

25 ივლისი

თბილისი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

26 ივლისი

ყაზბეგი, იუსტიციის სახლი-14:00-17:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

1 აგვისტო

ხევი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ                                                      

რეგისტრაცია დასრულებულია

ღორეშა, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ             

რეგისტრაცია დასრულებულია

2 აგვისტო

კაბალი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

ლაგოდეხი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:30-16:00 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

8 აგვისტო

თბილისი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

9 აგვისტო

იორმუღანლო, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტარცია დასრულებულია

კაჭრეთი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30  სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

15 აგვისტო

თელავი, იუსტიციის სახლი-12:00-15:30 სთ                                     

რეგისტრაცია დასრულებულია

ყვარელწყალი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:30-16:00 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

17 აგვისტო

რუისი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30  სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

ტყვიავი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30  სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

22 აგვისტო

თბილისი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი-12:00-15:30სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

29 აგვისტო

ლენტეხი, საზოგადოებრივი ცენტრი-14:00-17:30 სთ                                                

რეგისტრაცია დასრულებულია

30 აგვისტო

ლაჯანა, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

5 სექტემბერი

თბილისი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

6 სექტემბერი

წალკა, საზოგადოებრივი ცენტრი-13:00-13:30  სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

13 სექტემბერი

კორბოული, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ                                    

რეგისტრაცია დასრულებულია

უსახელო, საზოგადოებრივი ცენტრი-13:00-16:30 სთ                                          

რეგისტრაცია დასრულებულია

ხრეითი, საზოგადოებრივი ცენტრი-13:00-16:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

19 სექტემბერი

თბილისი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

20 სექტემბერი

გომი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30  სთ                           

რეგისტრაცია დასრულებულია

ბერძენაული, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

26 სექტემბერი

ქვემო ნატანები, საზოგადოებრივი ცენტრი-14:00-17:30  სთ                                               

რეგისტრაცია დასრულებულია

მუხაესტატე, საზოგადოებრივი ცენტრი-14:30-18:00 სთ                          

რეგისტრაცია დასრულებულია

27 სექტემბერი

ბათუმი, იუსტიციის სახლი-12:00-15:30 სთ                                                   

რეგისტრაცია დასრულებულია

 ჩაქვი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

3 ოქტომბერი

თბილისი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

4 ოქტომბერი

ყვარელი, იუსტიციის სახლი- 13:00-16:30 სთ                                              

რეგისტრაცია დასრულებულია

შილდა, საზოგადოებრივი ცენტრი-13:00-16:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

10 ოქტომბერი

ზუგდიდი, იუსტიციის სახლი- 14:30-18:00  სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

ორსანტია, საზოგადოებრივი ცენტრი-14:30-18:00  სთ                               

რეგისტრაცია დასრულებულია

11 ოქტომბერი

რუხი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30  სთ                                    

რეგისტრაცია დასრულებულია

ჯვარი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

19 ოქტომბერი

ფოთი, იუსტიციის სახლი-12:00-15:30 სთ                                                     

რეგისტრაცია დასრულებულია

ჭალადიდი, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

26 ოქტომბერი

ბარალეთი, საზოგადოებრივი ცენტრი-14:00-17:30  სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

26 ოქტომბერი

ონი, იუსტიციის სახლი- 14:00-17:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

27 ოქტომბერი 

კუმურდო, საზოგადოებრივი ცენტრი- 12:00-15:30 

რეგისტრაცია დასრულებულია

01 ნოემბერი

კოდა, საზოგადოებრივი ცენტრი-12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია

სადახლო, საზოგადოებრივი ცენტრი- 12:00-15:30 სთ

რეგისტრაცია დასრულებულია
 02 ნოემბერი   ვალე, საზოგადოებრივი ცენტრი- 14:00-17:30 სთ  რეგისტრაცია დასრულებულია
 7 ნოემბერი 

მანგლისი, საზოგადოებრივი ცენტრი- 12:00-15:30 სთ

 რეგისტრაცია დასრულებულია

 

10 ნოემბერი 

 ზეინდარი, საზოგადოებრივი ცენტრი- 12:00-15:30 სთ

 რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე

 კოხნარი, საზოგადოებრივი ცენტრი- 12:00-15:30 სთ

 რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე 
13 ნოემბერი

ფოკა, საზოგადოებრივი ცენტრი-11:00-14:00 სთ

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე 
 14 ნოემბერი

 მეორე სვირი, საზოგადოებრივი ცენტრი- 13:00-16:30 სთ

 რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე
 15 ნოემბერი 

ბაკურიანი, საზოგადოებრივი ცენტრი- 14:00-17:30 სთ

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე