სიახლეები

უფასო იურიდიულ ტრენინგებზე რეგისტრაცია დაიწყო

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი გაძლევთ შესაძლებლობას 14 და 15 ივლისს გაიაროთ უფასო ტრენინგები შემდეგ თემებზე:

 

•პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი

•სოციალური ქსელი და მასთან დაკავშირებული უფლებები

•შრომით უფლებები

•ევროკავშირის კონკურენციის სამართალი

•ევროპის კავშირისა და წევრი სახელმწიფოების სამართლის ურთიერთდამოკიდებულება

 

ტრენინგები ჩატარდება იუსტიციის სასწავლო ცენტრში, თბილისში.

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 9 ივილისი 21:00 სთ !!

ტრენინგზე რეგისტრაციისა და დასწრების უფლება აქვს, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს 14 წლის ასაკიდან, რომელიც მოხვდება პირველ 15 რეგისტრირებულ პირს შორის. 

ტრენინგებს უძღვებიან “საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკის“ ტრენერები.

ტრენინგები ემსახურება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.

თითოეული ტრენინგის ხანგრძლივობაა 3.5 სთ.

ტრენინგის ბოლოს მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

პასუხები ტრენინგებზე მოხვედრის თაობაზე დარეგისტრირებულ პირებს გაეგზავნებათ მათ მიერ მითითებულ მეილზე 10-11 ივლისს.

რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ შემდეგ ბმულს: 

14 ივლისი

11:30-15:00 პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი - https://forms.gle/kCCfUZUJYmWipSZz9

11:30-15:00 სოციალური ქსელი და მასთან დაკავშირებული უფლებები - https://forms.gle/EUshDw2eYBdbeexg7

11:30-15:00  შრომითი უფლებები - https://forms.gle/wcFGM4uEAorn9bQc7

 

15 ივლისი

11:30-15:00  ევროკავშირის კონკურენციის სამართალი - https://forms.gle/QNpnMww7kjREA49Q9

11:30-15:00  ევროპის კავშირისა და წევრი სახელმწიფოების სამართლის ურთიერთდამოკიდებულება - https://forms.gle/WT8JqB28vH2B2yhHA