სიახლეები

საჯარო ლექცია თემაზე: ევროკავშირში ინტეგრაციის ეკონომიკური და სამართლებრივი ასპექტები!

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი გაძლევთ შესაძლებლობას, დაესწროთ საჯარო ლექციას თემაზე: ევროკავშირში ინტეგრაციის ეკონომიკური და სამართლებრივი ასპექტები (სამუშაო ენა - ინგლისური).

საჯარო ლექციას გაუძღვება პროფ. დოქ. ალექსანდ გრასერი.  ლექტორის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია 

შეხვედრა გაიმართება 14 ნოემბერს, 19:00 საათზე (ხანგრძლივობა: 2 საათი).

საჯარო ლექცია ჩატარდება იუსტიციის სასწავლო ცენტრში (მის: ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N1, თბილისი).

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 12 ნოემბერი, 18:00 საათი. რეგისტრაციის შესაძლებლობა აქვს, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს 14 წლის ასაკიდან.

დარეგისტრირდით! 

დასტური ლექციაზე მოხვედრის შესახებ გაეგზავნება პირველ 50 რეგისტრირებულ პირს ელ. ფოსტაზე 13 ნოემბერს.

 

Training Center of Justice offers you the opportunity to attend a public lecture on the theme: Economic and Legal Aspects of Integration with the European Union (working language: English).

The public lecture will be led by Prof. Dr. Alexander Graser.  More information about the lecturer 

The lecture will be held on November 14, at 19:00 (duration: 2 hours).

Lecture is conducted at the Training Center of Justice (Address. 1 Ana Politkovskaia Street. Tbilisi).

Registration deadline is November 12, 18:00! Registration is open for individuals aged 14 and above.

Register! 

Confirmation of attending the lecture will be sent to the first 50 registered persons via e-mail on November 13.