ტრენინგი

ტრენინგის აღწერა: პროექტების დაგეგმვის, განხორციელების, კონტროლისა და რეპორტინგის ცოდნამნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ამ სფეროში ჩართული სპეციალისტებისათვის, არამედმენეჯერებისა და სხვა თანამშრომლებისათვის. პროექტების მართვის ეფექტიანიმეთოდებისა და სისტემური მიდგომების გამოყენებით შესაძლებელია ნებისმიერი საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდა.

 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

  • პროექტის მართვის სრული ციკლი: ინიცირება, დაგეგმვა, შესრულება და დახურვა;
  • პროექტის ეფექტიანად დაგეგმვა;
  • რესურსების რაციონალური გადანაწილება;
  • პროექტის რისკების განსაზღვრა და მართვა;
  • პროექტის ეფექტური მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის შექმნა და გამოყენება;
  • პროექტის დაგეგმვის, ორგანიზებისა და კონტროლის სხვადასხვა მეთოდის ეფექტიანი გამოყენება;
  • პროექტის განხორციელების პროცესში არსებული სირთულეების გაანალიზება და გადაჭრა.

 

ტრენინგის მიზანი: ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ, განსაზღვრონ პროექტის მართვის ძირითადი პრინციპები და გამოიყენონ თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში პროექტების ეფექტიანად მართვის მიზნით.

ვის შეუძლია მონაწილეობა? წინაპირობები მონაწილეობისთვის: კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც მუშაობს ან მომავალში გეგმავს პროექტის სფეროში მუშაობას.

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: სრული კურსი - 4 დღე (28 სთ). სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია 1, 2 და 3-დღიანი ტრენინგის ჩატარება.