ტრენინგი

 ტრენინგის აღწერა: „მაინდფულნეს“ (Mindfulness). სრული კონცენტრაციის უნარი ამჟამინდელ მომენტზე და საკუთარი თავისა და სხვების მიმართ გააზრებული მიმღებლობა. მაინდფულნესის ტექნიკები საშუალებას აძლევენ ადამიანს დააკვირდეს საკუთარ გრძნობებს, აზრებს და ქმედებებს და აგრეთვე იმას, რაც  გარეგან სამყაროში სრული მიმღებლობით, კონცენტრაციით და ყველანაირი ემოციური შეფასების გარეშე ხდება. 

ტრენინგის ძირითადი თემები:

  • რა არის მაინდფულნესი?;
  • ემპათია;
  • კოგნიტური შეცდომები;
  • მაინდფულნესის ტექნიკები;

 

ტრენინგის მიზანი: ტრენინგ პროგრამის მიზანია  მონაწილეებს ემოციური წონასწორობის პროფილაქტიკის სტრატეგიები ასწავლოს.

ტრენინგის შედეგი: მონაწილეები შეამცირებენ სტრესის დონეს, გაიუმჯობესებენ მეხსიერებას და ფოკუსირების უნარს საქმიანობაზე, გამოიმუშავებენ სხვებთან სიღრმისეულ კონტაქტში შესვლის უნარს ( „deep acting” versus “ surface acting”);

მონაწილეობის წინაპირობა:  არ აქვს

მიზნობრივი ჯგუფი:  ნებისმიერი პირი, რომელიც დაინტერესებულია მაინდფულნესის ტექნიკებით და სურს დანვითარდეს ამ მიმართულებით.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 დღე (14 საათი). დამკვეთის საჭიროებიდან გამომდინარე, სასწავლო ცენტრთან შეთანხმებით, შესაძლებელია ტრენინგი გადანაწილდეს რამდენიმე დღეზე.