ორმოცდაათი საჯარო მოხელე

გადამზადების კურსი - I ეტაპი

 

N

 

მოდულები (დღეების რაოდენობა)

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი

I

 

II

 

III

 

IV

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

 1.  1

გუნდის ფორმირება - ყვარელი (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  2

საჯარო სამსახურის სისტემა (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  3

ემოციური ინტელექტის განვითარება (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  4

სამართლის საფუძვლები (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  5

კონსტიტუციურ ორგანოთა სისტემა (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  6

საჯარო ლექცია N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  7

კომუნიკაციის მართვა (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  8

ქოუჩინგის პროგრამა: ,,მომავლის არქიტექტორი“ - ყვარელი (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  9

ადამიანის უფლებები (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1.  10

საჯარო ლექცია N2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  11

საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაციული უნარები (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  12

სისხლის სამართლის ძირითადი პრინციპები (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  13

საჯარო ლექცია N3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  14

სტრესის მართვა (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  15

დროის მართვა (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  16

ადმინისტრაციული სამართალი (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  17

სამოქალაქო სამართლის ძირითადი პრინციპები (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  18

საჯარო ლექცია N4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  19

NLP მასტერკლასი: ლიდერობა - ყვარელი (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  20

პროექტების მართვა (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  21

საჯარო ლექცია N5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  22

კონფლიქტების მართვა და მოლაპარაკების წარმოება (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  23

პრობლემის მოგვარება და გადაწყვეტილების მიღება (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  24

მომსახურების მართვა (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  25

საჯარო ლექცია N6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  26

შუალედური ტესტირება/შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  27

რეზერვი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  28

დასვენება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

გადამზადების კურსი - II ეტაპი

 

N

 

მოდულები (დღეების რაოდენობა)

იანვარი

თებერვალი

მარტი

აპრ.

I

 

II

 

III

 

IV

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

I, II

 1

დასვენება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

საჯარო მოხელეთა ეთიკა (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

საჯარო მართვის კონსტიტუციური საფუძვლები (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

საჯარო ლექცია N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

ზოგადი მენეჯმენტი (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

საჯარო ლექცია N2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

საბიუჯეტო სისტემა (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

ინფორმაციის საჯაროობა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9

წინა საკონფერენციო სამუშაო შეხვედრა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

სტრატეგიული დაგეგმვა (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

ორგანიზაციული სტრუქტურა და ცვლილებების მართვა (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12

საჯარო ლექცია N3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13

საერთაშორისო ორგანიზაციები (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14

სამართლებრივი წერა (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15

ლიდერობა და გუნდის მართვა (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16

საჯარო ლექცია N4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17

რეზერვი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18

საჯარო ლექცია N5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19

საჯარო ლექცია N6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20

ისტორიული ადგილების მონახულება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21

ისტორიული ადგილების მონახულება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22

შუალედური ტესტირება/შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23

კონფერენცია, კრებულის გამოცემა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24

პროექტის დახურვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადამზადების კურსის განრიგი